ಡೈರೆಕ್ಟರಿ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ :
ಶ್ರೀ ,ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂಖ್ಯೆ .323, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :(080) 22253414,22253424,
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ :cm@karnataka.gov.in

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ :
ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ

ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,
 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂಖ್ಯೆ 444, 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಾ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : (080) 22250388, (080) 22034810
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: pwdminister444@gmail.com

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಚೇರಿ :

ಡಾ. ಎಸ್‌. ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್‌, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,

 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂಖ್ಯೆ 335, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಾ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : (080) 22251449, 22034912
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : prs.pwd@gmail.com

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಚೇರಿ :
ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಸಿ.
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)
ಸಂಖ್ಯೆ 334, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಾ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22251548, 080-22034852
080-22034834ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : secytech-pwd@karnataka.gov.in 

ಕ ರಾ ಹೆ ಅಯೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22126758/59/61, 22226262
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: piukship@gmail.com

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

 

ಕ್ರ ಸಂ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇಮೇಲ್

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ

1

ಶ‍್ರೀ ಶಂಕರಗೌಡ ಎಫ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌

ಕೆ.ಇ.ಎಸ್

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

cpo.kship2018@gmail.com

080-22230510/
080-22230714

2

ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಕೆ.ಇ.ಎಸ್

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

pdkship@gmail.com / piukship@gmail.com

080-22226262

3

ಶ‍್ರೀ ರಫಿ ಅಹಮದ್ ಎಂ.ಎಸ್

ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

caokship@gmail.com

080-22126028/
22126758/59/61 

4

ಶ್ರೀ ವಿ.ಸಿ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು - 1

se1kship@gmail.com

080-22126758/59/61

5

ಶ್ರೀಮತಿ J. ಲಕ್ಷ್ಮು

 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು - 2

se2kship3@gmail.com

080-22126758/59/61

6

ಶ್ರೀ ಆರ್.‌ ಮಾಲತೇಶ್

 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು - 3

se3kship2018@gmail.com

080-22126758/59/61

7

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ಲಲಿತ

 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು - 4

se4kship@gmail.com

080-22126758/59/61

8

ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತ ಕುಮಾರಿ ಎನ್

ಜಂಟಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ)

(ಪ್ರಭಾರ)

kshipjca@gmail.com

080-22126758/59/61

9


ಶ್ರೀಮತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರ್.

ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ)

kshipdc@gmail.com

080-22133562/ 22126758/59/61

10

ಶ್ರೀ ಕೆಂಚಯ್ಯ

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು- (ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ)

(ಪ್ರಭಾರ)

aclaqbangdiv@gmail.com

080-22126758/59/61

11

ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಎಸ್.ಆರ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಭಾರ)

eepiukship3@gmail.com

080-22126758/59/61

12

ಶ್ರಿ. ಜಿ.ಡಿ ಕುಮಾರ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪರಿಸರ)

se4kship@gmail.com

080-22126758/59/61

13

ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಕೆ ಎಲ್

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ (ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ)

kshipdc@gmail.com

080-22133562/ 22126758/59/61

14

ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತ ಕುಮಾರಿ ಎನ್

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ

aokship@gmail.com

080-22126758/59/61

15

ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಅಲ್ಲೂರ್

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ

080-22126758/59/61

16

ಶ್ರೀ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಕಾದ್ರಿ

ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರಭಾರ)

acfkship@gmail.com

080-22126758/59/61

17

ಶ್ರೀ ಕೆಂಚಯ್ಯ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು - 1

aee4kship@gmail.com

080-22126758/59/61

18

ಶ್ರೀ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಕಾದ್ರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು – 2

aee1kship@gmail.com

080-22126758/59/61

19

ಶ್ರೀ ಎಲ್.‌ ಭಾಸ್ಕರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು – 3

aee3kship@gmail.com

080-22126758/59/61

20

ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಜನಾ ಜಿ.ಆರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು – 4 (ಪ್ರಭಾರ)

aee4kship@gmail.com

080-22126758/59/61

21

ಖಾಲಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

adkship2016@gmail.com

 080-22126758/59/61

ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ-ವಿಭಾಗಗಳು‌

ಕ್ರ.ಸಂ

ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು
ಉಪ-ವಿಭಾಗಗಳು

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇಮೇಲ್

ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ

ವಿಳಾಸ

1

ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು  

ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ್.ಎಂ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

eekshiprnr@gmail.com

8373200654

9449981313

ಕರ‍್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ

ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗ, 

ಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ ನೀಲಯ ಶ್ರಿ ರಾಮ ನಗರ, ೨ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಾಣೇಬೇನ್ನೂರು-೫೮೧೧೧೫

 

ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ

 ಶಿಕಾರಿಪುರ

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಮ್. ವಾಸುದೇವಾ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

aeekshipskpr@gmail.com

08187-222502 

9141860201

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ

ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ, 1 ನೇ ಮಹಡಿ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ 

ಶಿಕಾರಿಪುರ-577427

 

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು

ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

aeekshiprnbr@gmail.com

08373-200107

 944826228

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಕಛೇರಿ, ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಧನಂಜಯನಿಲಯ, ಚೋಳಮರದೇಶ್ವರ ನಗರ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೃಷಿ ಕಛೇರಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು -581115

 

ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ

 ಗದಗ

ಶ್ರೀಶೈಲ ಹೊನಕೇರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

aeekshipgadag@gmail.com

08372-220009 

9448111327

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ, C/o ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ್ತಪ್ಪ ಕೆ ರಾಜೂರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಚ್ಐಜಿ44
1 ನೇ ಮಹಡಿ ಗದಗ, ಹುಡ್ಕೊ,
ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಿಂಬಾಗ KHB ಕಾಲೋನಿ
ಗದಗ -582101

 

ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ ಗೋಕಾಕ

ಶ್ರೀ ವಾಮನ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

aeekshipgokak@rediffmail.com

08332-227665 

9422516217

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,
ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಯೋಗಿಕೊಳ್ಳ ರಸ್ತೆ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಗರ
ಗೋಕಾಕ-591307

2

ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗ

 ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ

ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

eekshipkrpet@gmail.com

 

9482912566

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗ

#380, ಇಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್, ಹಳೆ ಕೆಕ್ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ, HLB ಕಾಲೋನಿ, ಹೇಮಾವತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ – 571426.

 ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

 

 

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ

ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

aeekshipsubkrpet@gmail.com

 

9901443829

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಹೇಮಾವತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊಸಹೊಳಲು ರಸ್ತೆ,

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ – 571426.

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

 

ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಮಾಗಡಿ

ಶ‍್ರೀ ಅರುಣ್ ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

aeekshipmagadi@gmail.com

 

9513285018

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ

ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ, # 252A, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎದುರು ರಸ್ತೆ. ಎನ್ಇಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ಮಾಗಡಿ -562120

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

3

ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

eekshipdivbengaluru@gmail.com

948306524

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಚೇರಿ

ಕೆಶಿಪ ವಿಭಾಗ # 149 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಭಾರತ್‌ನಗರ ಹಂತ 1 ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ ಬಿಇಎಲ್ ಲೇಔಟ್, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ

 ಬೆಂಗಳೂರು -560091

 

ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್.‌ ಎನ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

aeekshipsdbng@gmail.com

 

9900093810

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ # 149 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಭಾರತ್‌ನಗರ ಹಂತ 1 ಈಸ್ಟ್‌ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ ಬಿಇಎಲ್ ಲೇಔಟ್, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು -560091

 

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಶ್ರೀ gÉrØ.J£ï

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

aeekshipchinthamani@gmail.com

 

9901680200

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಕೆಶಿಪ್ಉಪ ವಿಭಾಗ ತಾಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂಭಾಗ
ಚಿಂತಾಮಣಿ,

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ -563125

 

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮುನ್ಶಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

aeekshipmys@gmail.com

 

9448335159

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕಚೇರಿಯ ಪಕ್ಕ
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
ಚಾಮರಾಜನಗರ -571440

4

ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೆಲ್, KSHIP ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಬಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

monitoringcellkshipbengaluru@gmail.com

9880084323

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೆಲ್, KSHIP ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ

1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001

5

ಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಎನ್ ಮುದ್ನಾಳ್

ಕೆ ಎ.ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು- (ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ)

aclqbgm@rediffmail.com

   

ಬೆಳಗಾವಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಶ್ರೇಯಸ್ ಬೆಲ್ಲದ ಕಟ್ಟಡ,
CTS ಸಂಖ್ಯೆ 4855/56, 2 ನೇ ಮುಖ್ಯ
1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ,

ಸದಾಶಿವ ನಗರ
ಬೆಳಗಾವಿ-590 001.

 
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 29-Mar-2024 16:20